Følg

Fjernskrivebord på Windows (kun for ansatte)

Opkobling til Zealands fjernskrivebord giver dig mulighed for at arbejde med de centrale tjenester, som udbydes. I forbindelse med opkoblingen bliver dine lokale drev automatisk tilsluttet således at disse er til rådighed på fjernskrivebordet.

Forbinder du til erhvervsakademiet fra et af akademiets afdelinger, så kan du hente filen ZEALAND Fjernskrivebord.rdp nedenunder. Du skal kun hente og gemme RDP‐genvejen én gang. Når du har hentet og gemt RDP‐genvejen, så er du klar til at forbinde til fjernskrivebordet. Dobbeltklik på RDP‐genvejen og indtast dit brugernavn og adgangskode. Husk at skrive din Zealand-mail som brugernavn.

Forbinder du til fjernskrivebordet fra en ekstern lokation, skal du bruge den samme genvej.